Siła i piękno są da­rem młodości.


siła-i piękno-są da­rem-młodoś
demokrytsiłai pięknosą da­remmłodościsiła i pięknoi piękno są da­remsą da­rem młodościsiła i piękno są da­remi piękno są da­rem młodościsiła i piękno są da­rem młodości

Siła i piękno są darem młodości.Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości.Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża.W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości.W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości.Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości.