Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią.


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
marcel achardsiłako­bietleżynie w tymco mówiąleczw tymilera­zymówiąsiła ko­bietko­biet leżyleży nie w tymlecz w tymile ra­zyra­zy mówiąsiła ko­biet leżyko­biet leży nie w tymile ra­zy mówiąsiła ko­biet leży nie w tym

Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią. -Carlo Bronne
wiek-mężczyzny-poznaje-ę-po-tym-co-on-mówi-wiek-kobiety-po-tym-co-o-niej-mówią