Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią.


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
marcel achardsiłakobietleżynietymcomówiąleczilerazymówiąsiła kobietkobiet leżyleży nienie ww tymco mówiąlecz ww tymile razyrazy mówiąsiła kobiet leżykobiet leży nieleży nie wnie w tymlecz w tymile razy mówiąsiła kobiet leży niekobiet leży nie wleży nie w tymsiła kobiet leży nie wkobiet leży nie w tym

Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard
siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini
siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią. -Carlo Bronne
wiek-mężczyzny-poznaje-ę-po-tym-co-on-mówi-wiek-kobiety-po-tym-co-o-niej-mówią