Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią.


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
marcel achardsiłakobietleżynietymcomówiąleczilerazymówiąsiła kobietkobiet leżyleży nienie ww tymco mówiąlecz ww tymile razyrazy mówiąsiła kobiet leżykobiet leży nieleży nie wnie w tymlecz w tymile razy mówiąsiła kobiet leży niekobiet leży nie wleży nie w tymsiła kobiet leży nie wkobiet leży nie w tym

Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią.Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość.Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią.