Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość.


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
federico fellinisiłakobietleżytymżestanieuznaćzłudzeniazarzeczywistośćsiła kobietkobiet leżyleży ww tymw staniestanie uznaćuznać złudzeniazłudzenia zaza rzeczywistośćsiła kobiet leżykobiet leży wleży w tymsą w staniew stanie uznaćstanie uznać złudzeniauznać złudzenia zazłudzenia za rzeczywistośćsiła kobiet leży wkobiet leży w tymże są w staniesą w stanie uznaćw stanie uznać złudzeniastanie uznać złudzenia zauznać złudzenia za rzeczywistośćsiła kobiet leży w tymże są w stanie uznaćsą w stanie uznać złudzeniaw stanie uznać złudzenia zastanie uznać złudzenia za rzeczywistość

Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Ani przez chwilę nie jestem w stanie uznać za mój rząd tej organizacji politycznej, która jest jednocześnie rządem popierającym niewolnictwo. -Henry David Thoreau
ani-przez-chwilę-nie-jestem-w-stanie-uznać-za-mój-rząd-tej-organizacji-politycznej-która-jest-jednocześnie-rządem-popierającym-niewolnictwo
Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard
siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Siłą kobiet są słabostki mężczyzn. -Wolter
siłą-kobiet-są-słabostki-mężczyzn
Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle
błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław
legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość