Siebie można prze­mil­czeć, także - przecze­kać, a na­wet - przeżyć. Tyl­ko nie - zrozumieć.


siebie-można-prze­mil­czeć-także- przecze­kać-a na­wet- przeżyć-tyl­ko nie - zrozumieć
władysław grzeszczyksiebiemożnaprze­mil­czećtakże przecze­kaća na­wet przeżyćtyl­ko nie  zrozumiećsiebie możnamożna prze­mil­czećsiebie można prze­mil­czeć

Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
By­wają chwi­le, gdy naj­skryt­sze na­wet ser­ce mil­czeć nie może. -Maria Dąbrowska
by­wają-chwi­-gdy-naj­skryt­sze-na­wet-ser­-mil­czeć-nie może
Umieć mil­czeć to pra­wie ty­le, co zacho­wać siebie na własność. -Rainer Maria Rilke
umieć-mil­czeć-to pra­wie-ty­-co zacho­wać-siebie-na własność
Z kim nie można mil­czeć, z tym też nie po­win­no się rozmawiać. -Georg Stammler
z kim-nie można-mil­czeć-z tym-też-nie po­win­no ę-rozmawiać