Siedzę i wsłuchuję się w szum deszczu za­topiona w myślach ja­kie będzie jutro...


siedzę-i wsłuchuję ę-w szum-deszczu-za­topiona-w myślach-ja­kie-będzie-jutro
aleksandra_czarnasiedzęi wsłuchuję sięw szumdeszczuza­topionaw myślachja­kiebędziejutrosiedzę i wsłuchuję sięi wsłuchuję się w szumw szum deszczudeszczu za­topionaza­topiona w myślachw myślach ja­kieja­kie będziebędzie jutrosiedzę i wsłuchuję się w szumi wsłuchuję się w szum deszczuw szum deszczu za­topionadeszczu za­topiona w myślachza­topiona w myślach ja­kiew myślach ja­kie będzieja­kie będzie jutrosiedzę i wsłuchuję się w szum deszczui wsłuchuję się w szum deszczu za­topionaw szum deszczu za­topiona w myślachdeszczu za­topiona w myślach ja­kieza­topiona w myślach ja­kie będziew myślach ja­kie będzie jutrosiedzę i wsłuchuję się w szum deszczu za­topionai wsłuchuję się w szum deszczu za­topiona w myślachw szum deszczu za­topiona w myślach ja­kiedeszczu za­topiona w myślach ja­kie będzieza­topiona w myślach ja­kie będzie jutro

Z tamtą wal­czyłem o jut­ro, zos­tało mi się tyl­ko wczoraj. Z tą jes­tem od wczo­raj i wiem ja­kie będzie jutro.Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem.Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach...Dopóki będzie w je­go myślach, będzie żył nadzieją. Ta po­dob­no umiera ostatnia.Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu.Co żyło raz,nie umiera Lecz będzie róść i będzie trwać Gdy znów zakwitu jego przyjdzie jasna sfera. Ten tylko wejdzie do jutra bram, Kto w jutro swoje wierzy.