Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie 


siedzę-przy-stole-w-tym-rodzin­nym-gronie-ser­-me płonie 
montesiedzęprzystoletymrodzin­nymgronieser­ceme płonie siedzę przyprzy stolestole ww tymtym rodzin­nymrodzin­nym groniegronie ser­ceser­ce me płonie siedzę przy stoleprzy stole wstole w tymw tym rodzin­nymtym rodzin­nym gronierodzin­nym gronie ser­cegronie ser­ce me płonie siedzę przy stole wprzy stole w tymstole w tym rodzin­nymw tym rodzin­nym gronietym rodzin­nym gronie ser­cerodzin­nym gronie ser­ce me płonie siedzę przy stole w tymprzy stole w tym rodzin­nymstole w tym rodzin­nym groniew tym rodzin­nym gronie ser­cetym rodzin­nym gronie ser­ce me płonie 

Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze Pragnę tej części ciebie która nie może zostać do rana tych świąt których nie ma w moim kalendarzu pragnę łóżka które gdziekol­wiek by stało to zaw­sze jest prawe pragnę włas­nej fotografii w twoim rodzin­nym albumie do pełni szczęścia bra­kuje mi pus­te­go miejsca przy tobie * Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;) Przy­bywa wios­ny w ser­cu kocha­nym ...Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r.Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.