Sil­na trucizna Za­razem cu­dow­ny lek Zwie się miłością 


sil­na-trucizna-za­razem-cu­dow­ny-lek-zwie ę-miłośą 
taiyono kudarashisil­natruciznaza­razemcu­dow­nylekzwie sięmiłością sil­na truciznatrucizna za­razemza­razem cu­dow­nycu­dow­ny leklek zwie sięzwie się miłością sil­na trucizna za­razemtrucizna za­razem cu­dow­nyza­razem cu­dow­ny lekcu­dow­ny lek zwie sięlek zwie się miłością sil­na trucizna za­razem cu­dow­nytrucizna za­razem cu­dow­ny lekza­razem cu­dow­ny lek zwie sięcu­dow­ny lek zwie się miłością sil­na trucizna za­razem cu­dow­ny lektrucizna za­razem cu­dow­ny lek zwie sięza­razem cu­dow­ny lek zwie się miłością 

Cu­dow­ny lek miał być od serca, działa na nerwy.Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością.Roz­kosz in­te­lek­tual­na w poz­na­niu przyczyn nie­szczęścia może być tak sil­na,że prze­waża sa­mo wrażenie nieszczęścia Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Le­nis­two to sil­ny... lęk wy­sokości. Nie poz­wa­la stanąć na wy­sokości za­dania, na­wet naj­mniej­sze­go. Z cyk­lu po­wieści