Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie.


sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
lao tsesil­nymjest tenktozwy­ciężain­nychwiel­kim jest tenprzez­wy­ciężasa­megosiebiesil­nym jest tenkto zwy­ciężazwy­cięża in­nychkto przez­wy­ciężaprzez­wy­cięża sa­megosa­mego siebiekto zwy­cięża in­nychkto przez­wy­cięża sa­megoprzez­wy­cięża sa­mego siebiekto przez­wy­cięża sa­mego siebie

Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym. -Tao-Te-King
ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym
Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga. -Soren Aabye Kierkegaard
kto-kocha-siebie-jest-wielki-przez-siebie-kto-kocha-ludzi-jest-wielki-przez-swoje-oddanie-największy-jest-ten-kto-ukochał-boga
Sil­ny jest ten, kto pot­ra­fi przez­wy­ciężyć swe szkod­li­we przyzwyczajenia. -Benjamin Franklin
sil­ny-jest ten-kto-pot­ra­fi-przez­wy­ężyć-swe-szkod­li­we-przyzwyczajenia