Silna miłość do człowieka słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.


silna-miłość-do-człowieka-słabego-bywa-nieraz-potężniejsza-i-bardziej-męcząca-ż-wzajemne-uczucie-dwóch-równych-sobie-charakterów
fiodor dostojewskisilnamiłośćdoczłowiekasłabegobywanierazpotężniejszabardziejmęczącaniżwzajemneuczuciedwóchrównychsobiecharakterówponieważmimowolibierzesięodpowiedzialnośćzasłabszegosilna miłośćmiłość dodo człowiekaczłowieka słabegosłabego bywabywa nieraznieraz potężniejszapotężniejsza ii bardziejbardziej męczącamęcząca niżniż wzajemnewzajemne uczucieuczucie dwóchdwóch równychrównych sobiesobie charakterówponieważ mimomimo woliwoli bierzebierze sięsię odpowiedzialnośćodpowiedzialność zaza słabszegosilna miłość domiłość do człowiekado człowieka słabegoczłowieka słabego bywasłabego bywa nierazbywa nieraz potężniejszanieraz potężniejsza ipotężniejsza i bardzieji bardziej męczącabardziej męcząca niżmęcząca niż wzajemneniż wzajemne uczuciewzajemne uczucie dwóchuczucie dwóch równychdwóch równych sobierównych sobie charakterówponieważ mimo wolimimo woli bierzewoli bierze siębierze się odpowiedzialnośćsię odpowiedzialność zaodpowiedzialność za słabszego

Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. -Marek Aureliusz
wzajemne-więc-szkodzenie-sobie-jest-przeciwne-naturze-wzajemnym-zaś-szkodzeniem-jest-uczucie-gniewu-i-nienawiś
Perspektywa udzielenia pomocy przyjaciółce jest zawsze bardziej męcząca niż stawianie czoła własnym problemom. -Halina Rodzińska
perspektywa-udzielenia-pomocy-przyjaciół-jest-zawsze-bardziej-męcząca-ż-stawianie-czoła-własnym-problemom
Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld
słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Tyrania człowieka słabego jest mocniejsza niż tyrania mocnego. -Anna Kowalska
tyrania-człowieka-słabego-jest-mocniejsza-ż-tyrania-mocnego