Skądże nam wie­dzieć, czy życie i śmierć nie są jed­na­kowo dobre? 


skądże-nam-wie­dzieć-czy-życie-i śmierć-nie są jed­na­kowo-dobre 
lao cyskądżenamwie­dziećczyżyciei śmierćnie są jed­na­kowodobre skądże namnam wie­dziećczy życieżycie i śmierći śmierć nie są jed­na­kowoskądże nam wie­dziećczy życie i śmierćżycie i śmierć nie są jed­na­kowoczy życie i śmierć nie są jed­na­kowo

Nieunik­niona śmierć jed­na­kowo wi­si nad wszystkimi. -Symonides z Keos
nieunik­niona-śmierć-jed­na­kowo-wi­-nad-wszystkimi
Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie?  -Michel Quoist
jak- mam-po­wie­dzieć-czym-jest śmierć-śli-jeszcze-nie wiem-czym-jest życie 
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy