skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują 


skarżą ę-serca-mając-nad­to-bądź-ło-kocha­ne-czują 
cykamskarżą sięsercamającnad­tobądźmałokocha­neczują skarżą się sercaserca mającmając nad­tonad­to bądźbądź małomało kocha­nekocha­ne czują skarżą się serca mającserca mając nad­tomając nad­to bądźnad­to bądź małobądź mało kocha­nemało kocha­ne czują skarżą się serca mając nad­toserca mając nad­to bądźmając nad­to bądź małonad­to bądź mało kocha­nebądź mało kocha­ne czują skarżą się serca mając nad­to bądźserca mając nad­to bądź małomając nad­to bądź mało kocha­nenad­to bądź mało kocha­ne czują 

Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców.Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi.Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.