Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasu


skarżysz-ę-że-na-nic-nie-masz-czasu-nieprawda-masz-czas-na-wszystko-tylko-brakuje-tobie-organizacji-tego-czasu
krzysztof przybylskiskarżyszsiężenanicniemaszczasunieprawdaczaswszystkotylkobrakujetobieorganizacjitegoczasuskarżysz sięże nana nicnic nienie maszmasz czasunieprawda maszmasz czasczas nana wszystkowszystko tylkotylko brakujebrakuje tobieorganizacji tegotego czasuże na nicna nic nienic nie masznie masz czasunieprawda masz czasmasz czas naczas na wszystkona wszystko tylkowszystko tylko brakujetylko brakuje tobiebrakuje tobie organizacjitobie organizacji tegoorganizacji tego czasuże na nic niena nic nie masznic nie masz czasunieprawda masz czas namasz czas na wszystkoczas na wszystko tylkona wszystko tylko brakujewszystko tylko brakuje tobietylko brakuje tobie organizacjibrakuje tobie organizacji tegotobie organizacji tego czasuże na nic nie maszna nic nie masz czasunieprawda masz czas na wszystkomasz czas na wszystko tylkoczas na wszystko tylko brakujena wszystko tylko brakuje tobiewszystko tylko brakuje tobie organizacjitylko brakuje tobie organizacji tegobrakuje tobie organizacji tego czasu

W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej -Coco Chanel
w-życiu-nie-czasu-na-monotonię-jest-czas-na-pracę-i-czas-na-miłość-to-wszystko-nie-pozostawia-nam-czasu-na-nic-więcej
Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne. -Herbert George Wells
Świat-potrzebuje-przewodników-bieg-wypadków-tego-świata-wykazuje-od-czasu-do-czasu-pożałowania-godną-niedbałość-względem-tego-co-jest
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
Człowiek ma zawsze wolny czas, gdy potrafi się czymś zająć; tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie mają nigdy czasu. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
człowiek-zawsze-wolny-czas-gdy-potrafi-ę-czymś-zająć-tylko-ludzie-którzy-nic-nie-robią-nie-mają-nigdy-czasu
Klęska jest potrzebna od czasu do czasu, ponieważ wszystko sprowadza do normalnego ludzkiego wymiaru. -Zofia Kucówna
klęska-jest-potrzebna-od-czasu-do-czasu-ponieważ-wszystko-sprowadza-do-normalnego-ludzkiego-wymiaru