Sko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy Cze­mu się nie przekłada to na pieniądze? 


sko­ro-ro­bimy-tak-fan­tastyczne-rzeczy-cze­mu ę-nie przekłada-to na pieniądze 
kazik staszewskisko­roro­bimytakfan­tastycznerzeczycze­mu sięnie przekładato na pieniądze sko­ro ro­bimyro­bimy taktak fan­tastycznefan­tastyczne rzeczyrzeczy cze­mu sięcze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy takro­bimy tak fan­tastycznetak fan­tastyczne rzeczyfan­tastyczne rzeczy cze­mu sięrzeczy cze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy tak fan­tastycznero­bimy tak fan­tastyczne rzeczytak fan­tastyczne rzeczy cze­mu sięfan­tastyczne rzeczy cze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczyro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy cze­mu siętak fan­tastyczne rzeczy cze­mu się nie przekłada

Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. -Gian - Jacopo Trivulzio
najjaśniejszy-panie-do-prowadzenia-wojny-potrzebne-są-trzy-rzeczy-pieniądze-pieniądze-i-jeszcze-raz-pieniądze
Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze. -Og Mandino
dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy