sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu 


sko­ro-uczu­cia-to nasz-wewnętrzny-wszechświat-łzy-są krop­­mi-kosmosu 
adnachielsko­rouczu­ciato naszwewnętrznywszechświatłzysą krop­la­mikosmosu sko­ro uczu­ciauczu­cia to naszto nasz wewnętrznywewnętrzny wszechświatwszechświat łzyłzy są krop­la­misą krop­la­mi kosmosu sko­ro uczu­cia to naszuczu­cia to nasz wewnętrznyto nasz wewnętrzny wszechświatwewnętrzny wszechświat łzywszechświat łzy są krop­la­miłzy są krop­la­mi kosmosu sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrznyuczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświatto nasz wewnętrzny wszechświat łzywewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­miwszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświatuczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzyto nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­miwewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu 

-Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana? Upieranie w każdej sytuacji przy własnym stanowisku ma swoją cenę, a jest nią nasz wewnętrzny spokój.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat.chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ...........