Skonstruował wreszcie perpetuum mobile: ciągle przelewa z pustego w próżne.


skonstruował-wreszcie-perpetuum-mobile-ągle-przelewa-z-pustego-w-próżne
włodzimierz Ścisłowskiskonstruowałwreszcieperpetuummobileciągleprzelewapustegopróżneskonstruował wreszciewreszcie perpetuumperpetuum mobileciągle przelewaprzelewa zz pustegopustego ww próżneskonstruował wreszcie perpetuumwreszcie perpetuum mobileciągle przelewa zprzelewa z pustegoz pustego wpustego w próżneskonstruował wreszcie perpetuum mobileciągle przelewa z pustegoprzelewa z pustego wz pustego w próżneciągle przelewa z pustego wprzelewa z pustego w próżne

Ciągle musi człowiek robić doświadczenia, aż wreszcie zabraknie mu czasu, aby z nich korzystać.Py­tasz - per­pe­tum mobile? Plot­ka - odpowiadam.Oto wybitny wynalazca: skonstruował otwieracz do puszki Pandory.Pi­jakom się nie przelewa.Zbor­nik za­wiera, fon­tanna przelewa.Dziwne, że konie pędzą i do pustego żłobu.