Skoro Boga nie widzimy, musimy sami zgadnąć, czego od nas żąda.


skoro-boga-nie-widzimy-musimy-sami-zgadnąć-czego-od-nas-żąda
maria cortiskoroboganiewidzimymusimysamizgadnąćczegoodnasżądaskoro bogaboga nienie widzimymusimy samisami zgadnąćczego odod nasnas żądaskoro boga nieboga nie widzimymusimy sami zgadnąćczego od nasod nas żądaskoro boga nie widzimyczego od nas żąda

Trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga. Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby się to nam należało. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
trudno-od-ludzi-wymagać-wdzięcznoś-skoro-wszyscy-tacy-jesteśmy-niewdzięczni-wobec-pana-boga-ciągle-utyskujemy-że-nas-nie-dość-obdarza-jakby
Piekło polega na tym, że widzimy piękno życia i stale musimy pamiętać, że trwa krótko, że zabraknie nam czasu. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
piekło-polega-na-tym-że-widzimy-piękno-życia-i-stale-musimy-pamięć-że-trwa-krótko-że-zabraknie-nam-czasu
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani. -Banjamin Jowett
musimy-wierzyć-w-boga-bez-wzglę-na-to-co-mówią-kapłani
Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami. -William Wharton
naprawdę-widzimy-więcej-ż-istnieje-w-rzeczywistoś-widzimy-poprzez-nasze-uczucia-a-nie-tylko-oczami