Skoro kochający umie być śmiałym, rzadko jego miłość zostanie bezowocną.


skoro-kochający-umie-być-śmiałym-rzadko-jego-miłość-zostanie-bezowocną
george gordon byronskorokochającyumiebyćśmiałymrzadkojegomiłośćzostaniebezowocnąskoro kochającykochający umieumie byćbyć śmiałymrzadko jegojego miłośćmiłość zostaniezostanie bezowocnąskoro kochający umiekochający umie byćumie być śmiałymrzadko jego miłośćjego miłość zostaniemiłość zostanie bezowocnąskoro kochający umie byćkochający umie być śmiałymrzadko jego miłość zostaniejego miłość zostanie bezowocnąskoro kochający umie być śmiałymrzadko jego miłość zostanie bezowocną

Miłość może być jak kryształ i piękna w swej czystości, a mimo to powierzchowna, dopóki nie zostanie doświadczona.Kochający nie mogą umrzeć, bo miłość jest nieśmiertelna.Umie prze­baczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dwor­cu pi­wo z tobą pić - pol­ska miłość.Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco.Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem.