Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha.


skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha
gustaw flaubertskoroniemożnażyćtymiktórychsiękochanajwiększątorturąjestkochaskoro nienie możnamożna żyćz tymiktórych sięsię kochanajwiększą torturątorturą jestjest żyćz tymiktórych sięsię nienie kochaskoro nie możnanie można żyćmożna żyć zżyć z tymiktórych się kochanajwiększą torturą jesttorturą jest żyćjest żyć zżyć z tymiktórych się niesię nie kochaskoro nie można żyćnie można żyć zmożna żyć z tyminajwiększą torturą jest żyćtorturą jest żyć zjest żyć z tymiktórych się nie kochaskoro nie można żyć znie można żyć z tyminajwiększą torturą jest żyć ztorturą jest żyć z tymi

Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.Każdy powinien złożyć w całość to, co w nim najlepsze, i rozdać innym. I zebrać się razem z tymi, których kocha, żeby odnowić radość.Zos­ta­wić Cię, zapomnieć, by być z tymi, których się kocha. Po­dej­mo­wać złe decyzje, żyjąc pełnią życia. Poczuć coś więcej, niż wzrok na ciele. Być przez chwilę nap­rawdę szczęśliwą, by mu­sieć cierpieć... czuć ogień, zły ogień. Żar, który nie po­winien się pojawić. Chciała być w niebie, spadła po­niżej piekła... a jej dusza zwiędła.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.Od wieków pojawiają się ludzie, których zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego nie dostrzegamy w sposób naturalny. Ludźmi tymi są artyści.