Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę.


skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
paulo coelhoskororazuwierzymyżewiemytonaprawdęposiądziemywiedzęskoro razraz uwierzymyże wiemynaprawdę posiądziemyposiądziemy tętę wiedzęskoro raz uwierzymywiemy to naprawdęnaprawdę posiądziemy tęposiądziemy tę wiedzęże wiemy to naprawdęwiemy to naprawdę posiądziemynaprawdę posiądziemy tę wiedzęże wiemy to naprawdę posiądziemywiemy to naprawdę posiądziemy tę

I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata.Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje.Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.Niełatwo jest się modlić. Jak się modlić, skoro nie wiemy, czy Bóg tego chce?Kobieta nerwowa jest o tyle interesująca, o ile tę nerwowość udaje. Skoro naprawdę nerwy w niej się rozpętają, staje się tym, co ludzie tak wykwintnie nazywają - piłą.Są rzeczy, które wszyscy powtarzają, skoro zostały już raz powiedziane.