Skos­tnienia uważa się często za skrystalizowania.


skos­tnienia-uważa ę-często-za skrystalizowania
karol irzykowskiskos­tnieniauważa sięczęstoza skrystalizowaniaskos­tnienia uważa sięuważa się częstoczęsto za skrystalizowaniaskos­tnienia uważa się częstouważa się często za skrystalizowaniaskos­tnienia uważa się często za skrystalizowania

Skostnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski
skostnienia-uważa-ę-często-za-skrystalizowania
trak­tując się jak rzecz, dążę do urzeczy­wis­tnienia siebie  -liliowięc
trak­tując ę-jak rzecz-dążę-do urzeczy­wis­tnienia-siebie 
Człowiek jest tym, za ko­go się uważa. -Neil Gaiman
człowiek-jest tym-za ko­go ę-uważa
To pop­rzez gwałt do­ciera­my do gra­nic nasze­go is­tnienia. Ból prze­radza się w ek­stazę. Spoj­rze­nie sta­je się groźbą. -Josephine Hart
to pop­rzez-gwałt-do­ciera­my-do gra­nic-nasze­go-is­tnienia-ból prze­radza ę-w ek­stazę-spoj­rze­nie sta­ ę-groźbą
W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. -Nicolas Jorga
w-większoś-religii-kapłana-uważa-ę-za-ważniejszego-od-boga