Skromność jest prawem artystów, próżność ich obowiązkiem.


skromność-jest-prawem-artystów-próżność-ich-obowiązkiem
karl krausskromnośćjestprawemartystówpróżnośćichobowiązkiemskromność jestjest prawemprawem artystówpróżność ichich obowiązkiemskromność jest prawemjest prawem artystówpróżność ich obowiązkiemskromność jest prawem artystów

Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem.Fałszywa skromność to wyrafinowana próżność.Skromność wypełza z tej samej dziury co próżność.Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.