Sku­piona buzia ma­gia codzien­nych spotkań... mod­litwa dziecka.


sku­piona-buzia-­gia-codzien­nych-spotkań-mod­litwa-dziecka
seneka 18sku­pionabuziama­giacodzien­nychspotkańmod­litwadzieckasku­piona buziabuzia ma­giama­gia codzien­nychcodzien­nych spotkańspotkań mod­litwamod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­giabuzia ma­gia codzien­nychma­gia codzien­nych spotkańcodzien­nych spotkań mod­litwaspotkań mod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­gia codzien­nychbuzia ma­gia codzien­nych spotkańma­gia codzien­nych spotkań mod­litwacodzien­nych spotkań mod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­gia codzien­nych spotkańbuzia ma­gia codzien­nych spotkań mod­litwama­gia codzien­nych spotkań mod­litwa dziecka

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. -św. Jan Chryzostom
mod­litwa-jest naj­większym-dob­rem-jest in­tymną-wspólnotą-z bo­giem-mu­-pochodzić-z ser­ca-mu­-zak­wi­ć-codzien­nie-w dzień
Mod­litwa jest prze­de wszys­tkim miłością. -Andrea Gaspario
mod­litwa-jest prze­de-wszys­tkim-miłośą
Ski­ba za skibą. Pot mod­litwą za ziemię - Dob­ry ogrodnik. -fyrfle
ski­ba-za skibą-pot-mod­litwą-za ziemię-dob­ry-ogrodnik
Mod­litwa to broń słabych, głodujących, bez­silnych, za­gubionych i wątpiących. -Paul Samuel Leon Johnson
mod­litwa-to broń-słabych-głodujących-bez­silnych-za­gubionych-i wątpiących