Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...


skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała
uśmiechnięta anielicaskut­kiemdziełatwoichrąkjest drżeniemo­jegociałaskut­kiem dzieładzieła twoichtwoich rąkrąk jest drżeniejest drżenie mo­jegomo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoichdzieła twoich rąktwoich rąk jest drżenierąk jest drżenie mo­jegojest drżenie mo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoich rąkdzieła twoich rąk jest drżenietwoich rąk jest drżenie mo­jegorąk jest drżenie mo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoich rąk jest drżeniedzieła twoich rąk jest drżenie mo­jegotwoich rąk jest drżenie mo­jego ciała

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy .Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Łzy są skut­kiem czynów.Two­je us­ta de­li­kat­nie zak­reślają kontury mo­je­go ciała za­nurzo­na w otchłani gorącej namiętności do­cieram do bram rozkoszy wodzisz języ­kiem po  za­ka­mar­kach mo­je­go ciała oczy zas­tygłe mienią się pożądaniem złącze­ni w tańcu Miłości sączy­my chwi­le rozkoszy Ukołysa­ni spełnieni zakochani...ღ 12.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !