Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...


skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała
uśmiechnięta anielicaskut­kiemdziełatwoichrąkjest drżeniemo­jegociałaskut­kiem dzieładzieła twoichtwoich rąkrąk jest drżeniejest drżenie mo­jegomo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoichdzieła twoich rąktwoich rąk jest drżenierąk jest drżenie mo­jegojest drżenie mo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoich rąkdzieła twoich rąk jest drżenietwoich rąk jest drżenie mo­jegorąk jest drżenie mo­jego ciałaskut­kiem dzieła twoich rąk jest drżeniedzieła twoich rąk jest drżenie mo­jegotwoich rąk jest drżenie mo­jego ciała

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte?  -Emilia Szumiło
miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte 
Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski
od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz
Łzy-są skut­kiem-czynów