Smak śmierci jest na moim języku. Czuję coś, co nie jest z tego świata.


smak-śmierci-jest-na-moim-języku-czuję-coś-co-nie-jest-z-tego-świata
wolfgang amadeusz mozartsmakśmiercijestnamoimjęzykuczujęcośconietegoświatasmak śmierciśmierci jestjest nana moimmoim językuczuję cośco nienie jestjest zz tegotego światasmak śmierci jestśmierci jest najest na moimna moim językuco nie jestnie jest zjest z tegoz tego światasmak śmierci jest naśmierci jest na moimjest na moim językuco nie jest znie jest z tegojest z tego światasmak śmierci jest na moimśmierci jest na moim językuco nie jest z tegonie jest z tego świata

Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata.Substancja tego ogromnego świata wydana jest śmierci i zniszczeniu.Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza.Jest coś przyjemnego w tym, że nie można wylecieć z tego świata.Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią.Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.