Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko.


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
paul cezannesmakjestnajlepszymsędziązdarzasięonrzadkosmak jestjest najlepszymnajlepszym sędziązdarza sięsię onon rzadkosmak jest najlepszymjest najlepszym sędziązdarza się onsię on rzadkosmak jest najlepszym sędziązdarza się on rzadko

Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko.Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza.