smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica 
rychciksmu­teki łzypro­wadzączłowiekado­nikąd~ pa­wełrychlica smu­tek i łzyi łzy pro­wadząpro­wadzą człowieka~ pa­weł rychlica smu­tek i łzy pro­wadząi łzy pro­wadzą człowiekasmu­tek i łzy pro­wadzą człowieka

• 
  często-piękne-dro­gi-pro­wadzą-do­nikąd- 
łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ... -Rafik
łzy-tyl­ko-uwy­dat­niają-smu­tek-duszy
Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
seks-jest za­bawą-która-dop­ro­wadza-nas-do szczęścia-po­tom­ko­wego-~pa­weł-rychlica 
Gwiaz­dy to łzy Bo­ga... Chmu­ry na czar­nym niebie to je­go po­wieki, które przy­mykają smu­tek, by ludzie go nie widzieli... -MarzycielS
gwiaz­dy-to łzy-bo­ga-chmu­ry na czar­nym-niebie-to ­go-po­wieki-które-przy­mykają-smu­tek-by ludzie-go nie widzieli