smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica 
rychciksmu­teki łzypro­wadzączłowiekado­nikąd~ pa­wełrychlica smu­tek i łzyi łzy pro­wadząpro­wadzą człowieka~ pa­weł rychlica smu­tek i łzy pro­wadząi łzy pro­wadzą człowiekasmu­tek i łzy pro­wadzą człowieka

• łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ...Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Gwiaz­dy to łzy Bo­ga... Chmu­ry na czar­nym niebie to je­go po­wieki, które przy­mykają smu­tek, by ludzie go nie widzieli...Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...