Smu­tek jest piękny jeśli wzbudza refleksje nad sa­mym sobą.


smu­tek-jest piękny-śli-wzbudza-refleksje-nad-­mym-sobą
seneka 18smu­tekjest pięknyjeśliwzbudzarefleksjenadsa­mymsobąsmu­tek jest pięknyjest piękny jeślijeśli wzbudzawzbudza refleksjerefleksje nadnad sa­mymsa­mym sobąsmu­tek jest piękny jeślijest piękny jeśli wzbudzajeśli wzbudza refleksjewzbudza refleksje nadrefleksje nad sa­mymnad sa­mym sobąsmu­tek jest piękny jeśli wzbudzajest piękny jeśli wzbudza refleksjejeśli wzbudza refleksje nadwzbudza refleksje nad sa­mymrefleksje nad sa­mym sobąsmu­tek jest piękny jeśli wzbudza refleksjejest piękny jeśli wzbudza refleksje nadjeśli wzbudza refleksje nad sa­mymwzbudza refleksje nad sa­mym sobą

Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać? Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...Jeśli­by smu­tek dy­mił jak ogień, świat byłby wie­cznie zas­nu­ty dymem.Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?