Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami.


smu­tek-to ściana-między-dwo­-ogrodami
khalil gibransmu­tekto ścianamiędzydwo­maogrodamismu­tek to ścianato ściana międzymiędzy dwo­madwo­ma ogrodamismu­tek to ściana międzyto ściana między dwo­mamiędzy dwo­ma ogrodamismu­tek to ściana między dwo­mato ściana między dwo­ma ogrodamismu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica
mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia