Smut­ne, lecz by­wa tak- niektórym tęskno­ta pus­tkę wypełnia. Cris 14.06.2016r.


smut­ne-lecz-by­wa-tak-niektórym-tęskno­-pus­tkę-wypełnia-cris-14062016r
crissmut­neleczby­watakniektórymtęskno­tapus­tkęwypełniacris14062016rlecz by­waby­wa takniektórym tęskno­tatęskno­ta pus­tkępus­tkę wypełnialecz by­wa takniektórym tęskno­ta pus­tkętęskno­ta pus­tkę wypełnianiektórym tęskno­ta pus­tkę wypełnia

Pus­tkę wypełnia Wszys­tkich bez­sennych nocy Cisza wiecznością 24.08.15  -Lola_♡
pus­tkę-wypełnia-wszys­tkich-bez­sennych-nocy-cisza-wiecznośą-240815 
Często wyz­naczni­kiem tęskno­ty, prag­nień by­wa odległość. Cris 21.06.2016r. -Cris
często-wyz­naczni­kiem-tęskno­ty-prag­nień-by­wa-odległość-cris-21062016r
przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r. -Cris
przeżyć-jeszcze-raz-mieć-dwadzieścia-lat-pachnący-bu­kiet-marzeń-w-ramionach-słyszysz-głos-tęskno­ty-jak stru­na-dźwięczy-do-lat
Zamęt. Wrócą- jeszcze po­nucą... ;) Cris 22.06.2016r. -Cris
zamęt-wrócą-jeszcze-po­nucą-cris-22062016r