smut­ny listopad świat za­sypa­ny liśćmi początek zimy 


smut­ny-listopad-świat-za­sypa­ny-liśćmi-początek-zimy 
kloryndasmut­nylistopadświatza­sypa­nyliśćmipoczątekzimy smut­ny listopadlistopad światświat za­sypa­nyza­sypa­ny liśćmiliśćmi początekpoczątek zimy smut­ny listopad światlistopad świat za­sypa­nyświat za­sypa­ny liśćmiza­sypa­ny liśćmi początekliśćmi początek zimy smut­ny listopad świat za­sypa­nylistopad świat za­sypa­ny liśćmiświat za­sypa­ny liśćmi początekza­sypa­ny liśćmi początek zimy smut­ny listopad świat za­sypa­ny liśćmilistopad świat za­sypa­ny liśćmi początekświat za­sypa­ny liśćmi początek zimy 

Abyście tyl­ko pot­ra­fili położyć kwiaty po­między smut­ny­mi liśćmi życia! Listopad to dla Polski niebezpieczna pora.Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść.