Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić.


smutek-jest-samowystarczalny-by-odczuć-jednak-pełną-wartość-radoś-musisz-mieć-kogoś-by-ę-ą-podzielić
mark twainsmutekjestsamowystarczalnybyodczućjednakpełnąwartośćradościmusiszmiećkogośsięniąpodzielićsmutek jestjest samowystarczalnyby odczućodczuć jednakjednak pełnąpełną wartośćwartość radościmusisz miećmieć kogośby sięnią podzielićsmutek jest samowystarczalnyby odczuć jednakodczuć jednak pełnąjednak pełną wartośćpełną wartość radościmusisz mieć kogośby się niąsię nią podzielićby odczuć jednak pełnąodczuć jednak pełną wartośćjednak pełną wartość radościby się nią podzielićby odczuć jednak pełną wartośćodczuć jednak pełną wartość radości

Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić.Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści.Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.