Smutek od ludzi pochodzący, szaleje po świecie, smutek, który od Boga pochodzi, wraca do Boga modlitwą pięknych czynów.


smutek-od-ludzi-pochodzący-szaleje-po-świecie-smutek-który-od-boga-pochodzi-wraca-do-boga-modlitwą-pięknych-czynów
narcyza Żmichowskasmutekodludzipochodzącyszalejepoświeciesmutekktórybogapochodziwracadomodlitwąpięknychczynówsmutek odod ludziludzi pochodzącyszaleje popo świeciektóry odod bogaboga pochodziwraca dodo bogaboga modlitwąmodlitwą pięknychpięknych czynówsmutek od ludziod ludzi pochodzącyszaleje po świeciektóry od bogaod boga pochodziwraca do bogado boga modlitwąboga modlitwą pięknychmodlitwą pięknych czynówsmutek od ludzi pochodzącyktóry od boga pochodziwraca do boga modlitwądo boga modlitwą pięknychboga modlitwą pięknych czynówwraca do boga modlitwą pięknychdo boga modlitwą pięknych czynów

Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie.Czasem bluźnierstwo bardziej zbliża do Boga niż modlitwa.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi.Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.