Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu.


smutne-to-ale-cierpienie-jest-chyba-jedynym-niezawodnym-sposobem-zbudzenia-duszy-ze-snu
saul bellowsmutnetoalecierpieniejestchybajedynymniezawodnymsposobemzbudzeniaduszyzesnuale cierpieniecierpienie jestjest chybachyba jedynymjedynym niezawodnymniezawodnym sposobemsposobem zbudzeniazbudzenia duszyduszy zeze snuale cierpienie jestcierpienie jest chybajest chyba jedynymchyba jedynym niezawodnymjedynym niezawodnym sposobemniezawodnym sposobem zbudzeniasposobem zbudzenia duszyzbudzenia duszy zeduszy ze snuale cierpienie jest chybacierpienie jest chyba jedynymjest chyba jedynym niezawodnymchyba jedynym niezawodnym sposobemjedynym niezawodnym sposobem zbudzenianiezawodnym sposobem zbudzenia duszysposobem zbudzenia duszy zezbudzenia duszy ze snuale cierpienie jest chyba jedynymcierpienie jest chyba jedynym niezawodnymjest chyba jedynym niezawodnym sposobemchyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzeniajedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszyniezawodnym sposobem zbudzenia duszy zesposobem zbudzenia duszy ze snu

Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć.Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.Cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej pożyteczną; im bowiem czystsze cierpienie tym czystsze zrozumienie.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew.