Sobie wyświadcza dobrodziejstwo kto je wyświadcza przyjacielowi.


sobie-wyświadcza-dobrodziejstwo-kto-wyświadcza-przyjacielowi
erazm z rotterdamusobiewyświadczadobrodziejstwoktoprzyjacielowisobie wyświadczawyświadcza dobrodziejstwodobrodziejstwo ktokto jeje wyświadczawyświadcza przyjacielowisobie wyświadcza dobrodziejstwowyświadcza dobrodziejstwo ktodobrodziejstwo kto jekto je wyświadczaje wyświadcza przyjacielowisobie wyświadcza dobrodziejstwo ktowyświadcza dobrodziejstwo kto jedobrodziejstwo kto je wyświadczakto je wyświadcza przyjacielowisobie wyświadcza dobrodziejstwo kto jewyświadcza dobrodziejstwo kto je wyświadczadobrodziejstwo kto je wyświadcza przyjacielowi

Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi.Złą przysługę wyświadcza człowiekowi, kto go chce wynieść na piedestał bogów. Czyż taki nie wie, że aby się na piedestale nie wydać karłem, trzeba być wielkości więcej niż naturalnej.Pragnąc odwzajemnić się dobrodziejstwem za dobrodziejstwo, odczekaj jakiś czas, aby wydawało się, że traktujesz swój dar nie jako zwrot kosztów za otrzymane dobrodziejstwo, lecz jako zobowiązanie wobec przyszłego.Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie.So­bie wyświad­cza dob­rodziej­stwo, kto je wyświad­cza przyjacielowi.Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem.