Sojusz to małżeństwo, w którym zazdrość jest większa od miłości.


sojusz-to-łżeństwo-w-którym-zazdrość-jest-większa-od-miłoś
anonimsojusztomałżeństwoktórymzazdrośćjestwiększaodmiłościw którymktórym zazdrośćzazdrość jestjest większawiększa odod miłościsojusz to małżeństwow którym zazdrośćktórym zazdrość jestzazdrość jest większajest większa odwiększa od miłościw którym zazdrość jestktórym zazdrość jest większazazdrość jest większa odjest większa od miłościw którym zazdrość jest większaktórym zazdrość jest większa odzazdrość jest większa od miłości

So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości. -Amintore Fanfani
so­jusz-to łżeństwo-w którym zaz­drość-jest większa-od miłoś
Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień. -Magdalena Samozwaniec
zazdrość-to-cień-miłoś-im-większa-miłość-tym-większy-cień
Znam tylko jedną rzecz gorszą od małżeństwa bez miłości: małżeństwo, w którym istnieje miłość, ale tylko z jednej strony. -Oscar Wilde
znam-tylko-jedną-rzecz-gorszą-od-łżeństwa-bez-miłoś-łżeństwo-w-którym-istnieje-miłość-ale-tylko-z-jednej-strony
Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym. -Marian Rzeszewski
szczęśliwe-łżeństwo-jest-rytmem-miłoś-we-wspólnie-dzielonej-samotnoś-oraz-pełą-tej-miłoś-w-życiu-rodzinnym
Zazdrość to najważniejszy czynnik miłości. -Michał Bałucki
zazdrość-to-najważniejszy-czynnik-miłoś
Cóż to za wspaniała przyprawa miłości, ta zazdrość! -Roman Bratny
cóż-to-za-wspaniała-przyprawa-miłoś-zazdrość