spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc.


spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
cytlopkaspa­dapier­wszyśniegniczympucho­wakołderkadlanie­czułychsercspa­da pier­wszypier­wszy śniegniczym pucho­wapucho­wa kołderkadla nie­czułychnie­czułych sercspa­da pier­wszy śniegniczym pucho­wa kołderkadla nie­czułych serc

Choć złota je­sień Dziś otu­lił pier­wszy śnieg Sza­ro biały dzień K.A.Sz. 12.10.2015r.Ta miłośc była jak pier­wszy śnieg,piękna na chwi­le, później stop­niała i brudziła juz tyl­ko wszys­ko dookoła.Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok.Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca.Pier­wszy raz w życiu, w tej jed­nej sytuacji, przy tym jed­nym człowieku poczułam się nieśmiało. Pier­wszy raz w życiu za­leżało mi, żeby ja­koś wypaść. I to 'ja­koś' wca­le tym ra­zem nie oznaczało- tak, jak dotychczas... Za­leżało mi, żeby wy­paść dobrze. Ba! Bar­dzo dob­rze, najlepiej! I gdy już miałam za sobą kil­ka­naście ta­kich ra­zy, że pot­rze­bowałam wy­padać przy Nim dobrze, to właśnie wtedy, pier­wszy raz, po­myślałam o... miłości...Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO