Spa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 


spa­lić ę-w twoich-oczach-spłonąć-w ramionach-rozpłynąć ę-na twoich-ustach-za­topić-w ciebie-sprag­nionym-twój-za­pach
malusia_035spa­lić sięw twoichoczachspłonąćw ramionachrozpłynąć sięna twoichustachza­topićw ciebiesprag­nionymtwójza­pachpul­sującyw żyłachdrżącaskóraz roz­koszyuniesieniaodurze­nisobąspełniamynaszemarze­nia09072015malusia035 spa­lić się w twoichw twoich oczachoczach spłonąćspłonąć w ramionachw ramionach rozpłynąć sięrozpłynąć się na twoichna twoich ustachustach za­topićza­topić w ciebiew ciebie sprag­nionymsprag­nionym twójtwój za­pachza­pach pul­sującypul­sujący w żyłachw żyłach drżącadrżąca skóraskóra z roz­koszyz roz­koszy uniesieniauniesienia odurze­niodurze­ni sobąsobą spełniamyspełniamy naszenasze marze­niamarze­niaspa­lić się w twoich oczachw twoich oczach spłonąćoczach spłonąć w ramionachspłonąć w ramionach rozpłynąć sięw ramionach rozpłynąć się na twoichrozpłynąć się na twoich ustachna twoich ustach za­topićustach za­topić w ciebieza­topić w ciebie sprag­nionymw ciebie sprag­nionym twójsprag­nionym twój za­pachtwój za­pach pul­sującyza­pach pul­sujący w żyłachpul­sujący w żyłach drżącaw żyłach drżąca skóradrżąca skóra z roz­koszyskóra z roz­koszy uniesieniaz roz­koszy uniesienia odurze­niuniesienia odurze­ni sobąodurze­ni sobą spełniamysobą spełniamy naszespełniamy nasze marze­nianasze marze­nia

Chciałabym włączyć ciszę za­palić noc obudzić sen i wkrasc sie w two­je sen­ne marze­nia. Roz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchać jak go­racy ogien chlo­dem otu­la nasze bez­wstyd­ne marze­nia. Pozwól mi uca­lowac two­je cicho bijące w pier­si ser­ce. Daj poczuc trwo­je Drżące war­gi bym nie za­pom­niała jak sma­kują .Uko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­ty dusze i scho­waj mo­je ser­ce w twoich dlo­niacy na całą wieczność Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...Gdy już się zbliżysz, Poczuję Twój zapach, Za­pach Twoich dłoni, szyi i włosów. Przy­tulę się do Twe­go ciepłego ciała. Roz­grza­nego, rozpalonego Żarzące­go się niczym ogień. Od­dam się Tobie Tak jak jeszcze ni­komu się nie oddałam. I wreszcie się poznamy Poz­nają się nasze ciała.Codzien­nie o świecie skra­dam się na paluszkach kradnę kruszynkę po­całun­ku z twych ust czuję cię do wie­czo­ra w No­cy marzę o roz­koszy Naszych ciał zapląta­nych w ak­sa­mitną pościel w tańcu Miłos­nym ... 9.12.2015 Malusia_035  Za­pom­nieć się w Twoich źre­nicach, utonąć w Twoich ustach...na twoich oczach zja­dam Swój rozum najsłod­szy smak... rozpływam się w Swych ustach