spełnij pragnienie wy­lewając je nie lzy szcze­ra pus­tka lśni 


spełnij-pragnienie-wy­lewając- nie lzy-szcze­ra-pus­tka-lś 
cykamspełnijpragnieniewy­lewającje nie lzyszcze­rapus­tkalśni spełnij pragnieniepragnienie wy­lewającwy­lewając je nie lzyje nie lzy szcze­raszcze­ra pus­tkapus­tka lśni spełnij pragnienie wy­lewającpragnienie wy­lewając je nie lzywy­lewając je nie lzy szcze­raje nie lzy szcze­ra pus­tkaszcze­ra pus­tka lśni spełnij pragnienie wy­lewając je nie lzypragnienie wy­lewając je nie lzy szcze­rawy­lewając je nie lzy szcze­ra pus­tkaje nie lzy szcze­ra pus­tka lśni spełnij pragnienie wy­lewając je nie lzy szcze­rapragnienie wy­lewając je nie lzy szcze­ra pus­tkawy­lewając je nie lzy szcze­ra pus­tka lśni 

Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi
biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi
to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać