Splątały włosy Deszczo­we kłosy i wiatr Tęcza mus­ka wzrok Krys­ty­na A.Sz. 18.05.2016r. ___5/7/5___ 


spląły-włosy-deszczo­we-kłosy-i wiatr-tęcza-mus­ka-wzrok-krys­ty­na-asz-18052016r-575 
krystasplątaływłosydeszczo­wekłosyi wiatrtęczamus­kawzrokkrys­ty­naasz18052016r575 splątały włosywłosy deszczo­wedeszczo­we kłosykłosy i wiatri wiatr tęczatęcza mus­kamus­ka wzrokwzrok krys­ty­nasplątały włosy deszczo­wewłosy deszczo­we kłosydeszczo­we kłosy i wiatrkłosy i wiatr tęczai wiatr tęcza mus­katęcza mus­ka wzrokmus­ka wzrok krys­ty­nasplątały włosy deszczo­we kłosywłosy deszczo­we kłosy i wiatrdeszczo­we kłosy i wiatr tęczakłosy i wiatr tęcza mus­kai wiatr tęcza mus­ka wzroktęcza mus­ka wzrok krys­ty­nasplątały włosy deszczo­we kłosy i wiatrwłosy deszczo­we kłosy i wiatr tęczadeszczo­we kłosy i wiatr tęcza mus­kakłosy i wiatr tęcza mus­ka wzroki wiatr tęcza mus­ka wzrok krys­ty­na

Szu­miące muszle Zmy­te śla­dy na plaży Stęsknione serca Krys­ty­na A.Sz. 13.06.2016r. ___5/7/5___ Aniel­skość duszy Swym da­rem rozświet­la mrok Uro­da serca Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. ___5/7/5___ Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____  do ucha szept mus­ka­ny pocałunkami wy­powiada­ny czułością lek­ki jak piórko wzno­si ku chmurom a gwiaz­dy blas­kiem oświet­lają drogę do nieba dzieląc ok­ruszka­mi chleba Krys­ty­na A.Sz. 01.05.2016r.Osuszyłam emocje opadłam jak je­sien­ny liść sze­leszcząc kolorami cze­kam na wiatr unosząc wzrok mus­kam niebo jest sennie po­myśl marzenie za­nim usnę w Twoich oczach i ciebie do­sięgnie roz­pa­li energię szar­man­cki los gra­tisy rozdaje przy­jem­ne uczu­cie to­nięcia w rozkoszy ta­kie że ach aż na skrzydłach do nieba unosi przez stru­gi deszczu prze­nikają pro­myki słońca ma­low­niczy czas kwit­nie wios­na tęczą otula Krys­ty­na A.Sz. 02.05.2016r.