Splo­tem tęsknień sen, świeżą raną wi­tać chce, znów nie­chciany dzień.  


splo­tem-tęsknień-sen-świeżą-raną-wi­ć-chce-znów-nie­chciany-dzień- 
vergilsplo­temtęsknieńsenświeżąranąwi­taćchceznównie­chcianydzień splo­tem tęsknieńtęsknień senświeżą ranąraną wi­taćwi­tać chceznów nie­chcianynie­chciany dzieńsplo­tem tęsknień senświeżą raną wi­taćraną wi­tać chceznów nie­chciany dzieńświeżą raną wi­tać chce

Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem.Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę Choć mi smutno, nadziei nie tracę, że rozłąka przeminie jak sen, znów pod rękę pójdziemy na spacer. Musi przyjść... i nadejdzie ten dzień.Niezapomniana Prze­budze­nie- żyć chce się Piękny dzień jak sen K.A.Sz. 11.02.2016r.Py­tam czy to sen złotem chce mus­kać twarze, gdy szept liże dzień...boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza