Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek.


spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
homerspośródtychcooddychająchodząpozieminienikogobardziejgodnegopożałowanianiżczłowiekspośród tychco oddychająoddychają ii chodząchodzą popo zieminie mama nikogonikogo bardziejbardziej godnegogodnego pożałowaniapożałowania niżniż człowiekco oddychają ioddychają i chodząi chodzą pochodzą po zieminie ma nikogoma nikogo bardziejnikogo bardziej godnegobardziej godnego pożałowaniagodnego pożałowania niżpożałowania niż człowiekco oddychają i chodząoddychają i chodzą poi chodzą po zieminie ma nikogo bardziejma nikogo bardziej godnegonikogo bardziej godnego pożałowaniabardziej godnego pożałowania niżgodnego pożałowania niż człowiekco oddychają i chodzą pooddychają i chodzą po zieminie ma nikogo bardziej godnegoma nikogo bardziej godnego pożałowanianikogo bardziej godnego pożałowania niżbardziej godnego pożałowania niż człowiek

Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim
więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. -Stefan Wyszyński kard
milczenie-w-obronie-własnej-jest-bardziej-wymowne-ż-słowa-człowiek-nie-żałuje-tylko-tych-słów-których-nie-powiedział
Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety. -Nadzieja Drucka
niezależnie-od-wieku-kobieta-bardziej-ceni-sobie-towarzystwo-mężczyzny-który-zauważył-i-wybrał-ją-spośród-wielu-ż-najbardziej-serdeczny
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. -Bertrand Russell
gdyby-ludzie-pragnęli-bardziej-własnego-szczęścia-ż-nieszczęścia-innych-moglibyśmy-niebawem-mieć-raj-na-ziemi
Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek