Spośród wszystkich sposobów, jakie ci wskazuje mądrość dla osiągnięcia szczęścia, najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń.


spośród-wszystkich-sposobów-jakie-wskazuje-mądrość-dla-osiągnięcia-szczęścia-najskuteczniejszym-najpewniejszym-i-najsłodszym-jest
epikurspośródwszystkichsposobówjakiewskazujemądrośćdlaosiągnięciaszczęścianajskuteczniejszymnajpewniejszymnajsłodszymjestprzyjaźńspośród wszystkichwszystkich sposobówjakie cici wskazujewskazuje mądrośćmądrość dladla osiągnięciaosiągnięcia szczęścianajpewniejszym ii najsłodszymnajsłodszym jestjest przyjaźńspośród wszystkich sposobówjakie ci wskazujeci wskazuje mądrośćwskazuje mądrość dlamądrość dla osiągnięciadla osiągnięcia szczęścianajpewniejszym i najsłodszymi najsłodszym jestnajsłodszym jest przyjaźńjakie ci wskazuje mądrośćci wskazuje mądrość dlawskazuje mądrość dla osiągnięciamądrość dla osiągnięcia szczęścianajpewniejszym i najsłodszym jesti najsłodszym jest przyjaźńjakie ci wskazuje mądrość dlaci wskazuje mądrość dla osiągnięciawskazuje mądrość dla osiągnięcia szczęścianajpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń

Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Najsmutniejsze porażki, jakie ponoszą ludzie, mają za przyczynę brak woli osiągnięcia sukcesu.