Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...


spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
ludwik pasteurspoglądaćgóręsięgaćmyśląpozagranicewidzialnegoświatawznosićsięwyżejzawszespoglądać ww góręsięgać myśląmyślą pozapoza granicegranice widzialnegowidzialnego świataświata ii wznosićwznosić sięsię wyżejwyżej zawszezawsze wyżejspoglądać w góręsięgać myślą pozamyślą poza granicepoza granice widzialnegogranice widzialnego światawidzialnego świata iświata i wznosići wznosić sięwznosić się wyżejsię wyżej zawszewyżej zawsze wyżejsięgać myślą poza granicemyślą poza granice widzialnegopoza granice widzialnego światagranice widzialnego świata iwidzialnego świata i wznosićświata i wznosić sięi wznosić się wyżejwznosić się wyżej zawszesię wyżej zawsze wyżejsięgać myślą poza granice widzialnegomyślą poza granice widzialnego światapoza granice widzialnego świata igranice widzialnego świata i wznosićwidzialnego świata i wznosić sięświata i wznosić się wyżeji wznosić się wyżej zawszewznosić się wyżej zawsze wyżej

Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur
spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra
bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej
Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia. -Giacomo Manzi
w-sztuce-trzeba-zawsze-celować-trochę-wyżej-ż-ę-trafia