Spojrzenie ponad świat jest jedynym, które świat jest w stanie pojąć.


spojrzenie-ponad-świat-jest-jedynym-które-świat-jest-w-stanie-pojąć
ryszard wagnerspojrzenieponadświatjestjedynymktórestaniepojąćspojrzenie ponadponad światświat jestjest jedynymktóre światświat jestjest ww staniestanie pojąćspojrzenie ponad światponad świat jestświat jest jedynymktóre świat jestświat jest wjest w staniew stanie pojąćspojrzenie ponad świat jestponad świat jest jedynymktóre świat jest wświat jest w staniejest w stanie pojąćspojrzenie ponad świat jest jedynymktóre świat jest w stanieświat jest w stanie pojąć

Gdy rzucisz swe spojrzenie na malutkiej róży kwiat, niech się spełnią Twe pragnienia, które kryją marzeń świat.Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat.Każdy człowiek to odrębny świat, jedynym mostem, po którym można się do niego dostać, jest miłość.Jed­no spojrzenie Nieziem­skie przyciąganie Wywróco­ny świat Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny.