Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.


spomiędzy-dwóch-ludzi-którzy-nie-mają-doświadczenia-boga-ten-który-przeczy-jego-istnieniu-jest-być-może-najbliżej-niego
simone lesliespomiędzydwóchludziktórzyniemajądoświadczeniabogatenktóryprzeczyjegoistnieniujestbyćmożenajbliżejniegospomiędzy dwóchdwóch ludziktórzy nienie mająmają doświadczeniadoświadczenia bogaktóry przeczyprzeczy jegojego istnieniujest byćbyć możemoże najbliżejnajbliżej niegospomiędzy dwóch ludziktórzy nie mająnie mają doświadczeniamają doświadczenia bogaktóry przeczy jegoprzeczy jego istnieniujest być możebyć może najbliżejmoże najbliżej niegoktórzy nie mają doświadczenianie mają doświadczenia bogaktóry przeczy jego istnieniujest być może najbliżejbyć może najbliżej niegoktórzy nie mają doświadczenia bogajest być może najbliżej niego

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności.Etymologia ludowa tłumaczy, że ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, całe królestwo Boże, choćby od ludzi niczego nie otrzymywał. Oby Bogu tylko zaufać.