Sporo jest ludzi, którzy uważają za niezbędne tylko to, co jest zbyteczne.


sporo-jest-ludzi-którzy-uważają-za-niezbędne-tylko-to-co-jest-zbyteczne
montesquieusporojestludziktórzyuważajązaniezbędnetylkotocozbytecznesporo jestjest ludziktórzy uważająuważają zaza niezbędneniezbędne tylkoco jestjest zbytecznesporo jest ludziktórzy uważają zauważają za niezbędneza niezbędne tylkoco jest zbytecznektórzy uważają za niezbędneuważają za niezbędne tylkoktórzy uważają za niezbędne tylko

Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedać na koniec będzie musiał niezbędne.Nie można poświęcać tego, co niezbędne, w nadziei zdobycia tego, co zbyteczne.Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią.Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.