Sposób w jaki patrzymy na innych, uśmiech i drobne gesty, troskliwości mogą wzbudzać uczucie szczęścia.


sposób-w-jaki-patrzymy-na-innych-uśmiech-i-drobne-gesty-troskliwoś-mogą-wzbudzać-uczucie-szczęścia
anonimsposóbjakipatrzymynainnychuśmiechdrobnegestytroskliwościmogąwzbudzaćuczucieszczęściasposób ww jakijaki patrzymypatrzymy nana innychuśmiech ii drobnedrobne gestytroskliwości mogąmogą wzbudzaćwzbudzać uczucieuczucie szczęściasposób w jakiw jaki patrzymyjaki patrzymy napatrzymy na innychuśmiech i drobnei drobne gestytroskliwości mogą wzbudzaćmogą wzbudzać uczuciewzbudzać uczucie szczęściasposób w jaki patrzymyw jaki patrzymy najaki patrzymy na innychuśmiech i drobne gestytroskliwości mogą wzbudzać uczuciemogą wzbudzać uczucie szczęściasposób w jaki patrzymy naw jaki patrzymy na innychtroskliwości mogą wzbudzać uczucie szczęścia

Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.Sposób, w jaki człowiek działa, jest bezpośrednią konsekwencją sposobu, w jaki myśli.Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych.W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną.Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tytko silne charaktery.Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który mogą znieść tylko silne charaktery.