Spotkania na szczycie nie są widokiem dla mieszkańców nizin.


spotkania-na-szczycie-nie-są-widokiem-dla-mieszkańców-nizin
john guntherspotkanianaszczycieniewidokiemdlamieszkańcównizinspotkania nana szczycieszczycie nienie sąsą widokiemwidokiem dladla mieszkańcówmieszkańców nizinspotkania na szczyciena szczycie nieszczycie nie sąnie są widokiemsą widokiem dlawidokiem dla mieszkańcówdla mieszkańców nizinspotkania na szczycie niena szczycie nie sąszczycie nie są widokiemnie są widokiem dlasą widokiem dla mieszkańcówwidokiem dla mieszkańców nizinspotkania na szczycie nie sąna szczycie nie są widokiemszczycie nie są widokiem dlanie są widokiem dla mieszkańcówsą widokiem dla mieszkańców nizin

Ojciec a posiadał ową wiedzę o Niewiadomym, stworzoną dla bogobojnych mieszkańców chat i nie mącącą spokoju ducha tym, którym nieomylna Opatrzność pozwala mieszkać w pałacach. -Joseph Conrad
ojciec-a-posiadał-ową-wiedzę-o-niewiadomym-stworzoną-dla-bogobojnych-mieszkańców-chat-i-nie-mącącą-spokoju-ducha-tym-którym-nieomylna
Miłość u ludzi nie ma swojego celu ni kresu swego; granicą dla niej tylko chwila spotkania pary. -Oshikochi - No Mitsune
miłość-u-ludzi-nie-swojego-celu-kresu-swego-granicą-dla-niej-tylko-chwila-spotkania-pary
Jakie są główne cele małżeństwa? Pierwszy cel to dać obywateli państwu, dzieci Kościołowi, mieszkańców Niebu. -Feline
jakie-są-główne-cele-łżeństwa-pierwszy-cel-to-dać-obywateli-państwu-dzieci-kościołowi-mieszkańców-niebu
Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem. -P.N. Cossmann
aforyzm-jest-łym-domkiem-z-szerokim-widokiem
Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem -P.N. Cossmann
aforyzm-jest-łym-domkiem-z-szerokim-widokiem
Starość jest wieżą z rozległym widokiem na okolice. -Hans Kasper
starość-jest-wieżą-z-rozległym-widokiem-na-okolice