Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham.


spróbuj-powiedzieć-to-nim-uwierzysz-że-nie-warto-mówić-kocham
katarzyna nosowskaspróbujpowiedziećtonimuwierzyszżeniewartomówićkochamspróbuj powiedziećnim uwierzyszże nienie wartowarto mówićmówić kochampowiedzieć to nimże nie wartonie warto mówićwarto mówić kochamspróbuj powiedzieć to nimpowiedzieć to nim uwierzyszże nie warto mówićnie warto mówić kochamspróbuj powiedzieć to nim uwierzyszże nie warto mówić kocham

Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Nigdy mi się nie podobają kobiety, które kocham; mógłbym powiedzieć, że kocham je za niedomiar, za to, czego im brakuje: urody, wiedzy, zdrowia; zauważające braki podniecają, upiększam je wyobraźnią, kształcę, leczę.Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Spróbuj sześć razy z rzędu z panną mówić - już możesz ślubny garnitur zamówić!Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego.spróbuj mnie zrozumieć. wejść w mo­je wnętrze. uj­rzeć mo­je serce. dos­trzec mo­je marze­nia. zauważyć moją obec­ność, zaw­sze gdy jej potrzebujesz. zaw­sze, gdy wychodzę mówię: kocham cię, do zo­bacze­nia wie­czo­rem. ale... kiedyś odejdę, nag­le, bez pożeg­na­nia. szko­da życia na kłótnie, wrzas­ki. spróbuj od­puścić, gdy widzisz, że nie mam sił.